Bản lề Lenovo X1 Gen 4 2016 Ốc bản lề bên phải chéo

750.000 
(16 đánh giá)

Bản lề Lenovo IDE. 320 & 520-15 IKB AST Ideapad

300.000 
(9 đánh giá)

Bản lề Lenovo YOG. 2-13 & Yoga

450.000 
(20 đánh giá)

Bản lề Lenovo G550

200.000 
(21 đánh giá)

Bản lề Lenovo B560

170.000 
(20 đánh giá)

Bản lề Lenovo Y7000P

550.000 
(30 đánh giá)

Bản lề Lenovo Z580

200.000 
(25 đánh giá)

Bản lề Lenovo Z500 & P500

200.000 
(9 đánh giá)

Bản lề Lenovo Y530-15 & Y7000

550.000 
(2 đánh giá)

Bản lề Lenovo IDE. 710S-13ISK & 710S-13IKB Ideapad

500.000 
(29 đánh giá)

Bản lề Lenovo X1 Gen 3 DC1830RC0530 LCD 2K & X1 Gen 2

450.000 
(16 đánh giá)

Bản lề Lenovo Y520 & Y520-15 IKN

450.000 
(33 đánh giá)

Bản lề Lenovo Z51-70

350.000 
(20 đánh giá)

Bản lề Lenovo IDE. 100S-11IBY & Ideapad

180.000 
(17 đánh giá)

Bản lề Lenovo G580 Mỏng

180.000 
(6 đánh giá)