Bàn phím HP OME. 15DC L50879-001 Không khung Đen chữ đỏ Đèn & 15DH Omen

1.100.000 
(22 đánh giá)

Bàn phím ORG + LG Gram 13Z990G Song ngữ KR Trắng Đèn & 13ZD990V

900.000 
(15 đánh giá)

Bàn phím ORG + Lenovo LEG. 5-15ACH US Đèn Không khung & 5-15ARH05

800.000 
(19 đánh giá)

Bàn phím ORG + HP RAZ. RZ09-02886 12920543-00 US Trắng Đèn

4.500.000 
(31 đánh giá)

Bàn phím ORG + HP RAZ. Spirit Blade 17 RZ09 12518075-00 US Đen Đèn

4.500.000 
(26 đánh giá)

Bàn phím – HP ELI. X2 L67436-001 US Table & G4 1030-G3 Elite

2.700.000 
(18 đánh giá)

Bàn phím + Asus S430 US Đèn Bạc & X430

900.000 
(16 đánh giá)

Bàn phím + Dell INS. 3511 US Đèn Đen & Inspiron

700.000 
(27 đánh giá)

Bàn phím + Lenovo YOG. X1 SM10P95359 US Đen Đèn & 2nd 3rd Gen Thinkpad

1.150.000 
(35 đánh giá)

Bàn phím + Macbook A2337 Air 2020 13.3″ US Đen & A2179

1.500.000 
(30 đánh giá)