Cáp LCD Lenovo IDE. 110-15ACL DC02C009F00 40P Cảm ứng & Ideapad

270.000 
(8 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo Z470

200.000 
(1 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo YOG. 930 13 EDP UHD Ốp bản lề & Yoga

950.000 
(19 đánh giá)

Cáp LED Lenovo T410

170.000 
(2 đánh giá)

Cáp LED Lenovo T400S 44C9908

200.000 
(13 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo E470 DC02C009A10 30Pin & E475

300.000 
(18 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo Z710 1422-01RE000 40Pin & G710

250.000 
(30 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo Z580 DD0LZ3LC040

200.000 
(30 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo Z500.P500 DC020001MC10

200.000 
(5 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo Z460

200.000 
(12 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo Z41-70 DC020024V00 Share & Z51-70

200.000 
(4 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo Z400 DC02001OD00 Cảm ứng

200.000 
(17 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo Y7000P DC0200FP10 40Pin

300.000 
(32 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo IDE. Y700-17ISK DC02001XB10 30Pin & Ideapad

250.000 
(30 đánh giá)