Mainboard Samsung NP300E4Z VGA-4RAM

1.200.000 
(26 đánh giá)

Mainboard Samsung NP300E5C HM65

1.000.000 
(4 đánh giá)

Mainboard Samsung RV409 RC418 RC520 HM65

1.000.000 
(33 đánh giá)

Mainboard laptop MSI GL72

8.500.000 
(34 đánh giá)

Bo mạch chủ laptop Samsung NP300V4Z

650.000 
(31 đánh giá)

Mainboard Samsung NP350U2Y

2.000.000 
(32 đánh giá)