Màn 13.3″ Macbook Pro A2338 2020 Cụm nửa trên Xám & A2289

12.500.000 
(16 đánh giá)

Thanh seal màn hình

50.000 
(31 đánh giá)

Màn hình Apple Macbook Pro 15″ Retina A1707 2016 2017 EMC3072 EMC3162

8.500.000 
(20 đánh giá)

Màn hình 13.3″ + Macbook PRO. A1708 C02T5207GVC1 Led Nửa trên xám & A1706

8.500.000 
(13 đánh giá)

Băng dính 2 mặt 3M

150.000 
(1 đánh giá)

Màn hình 13.3″ + Macbook A1278 (2009) B133AT09-G01 cao áp ngắn 18.5 & A1342

1.400.000 
(23 đánh giá)

Màn hình 15.4″ + Macbook Retina A1398 (2015) LSN154YL02-A01

15.150.000 
(11 đánh giá)

Màn hình 13.3″ + Mac Retina A1502 (2015) LSN133DL03-A01

7.500.000 
(19 đánh giá)

Màn hình 12.0″ + Mac Reina A1534 LSN120DL01-A01

12.000.000 
(15 đánh giá)