Pin Lenovo THI. X1 Yoga 3rd Gen L17C4P71 49W 15.36V Cắm trong & Thinkpad

1.400.000 
(31 đánh giá)

Pin ORG + Lenovo TPA. X1 Nano Gen 1 L19C3P71 & Thinkpad

1.900.000 
(3 đánh giá)

Pin ORG + Lenovo YOG. 720S-13IKB L16C4PB3 & 720S-13ARR ISE Yoga

950.000 
(14 đánh giá)

Pin ORG + Lenovo INS. S340-13IML L18M3PFB 42W 11.52V

1.050.000 
(10 đánh giá)

Pin ORG + Lenovo LEG. Y520-15IKBN L14M3P24 45W 11.1V & Legion

1.100.000 
(17 đánh giá)

Pin ORG + Lenovo TPO. 14-IML IIL L19L3PF1 55W 11.55V & TPO. 15-IML IIL ThinkBook

1.050.000 
(27 đánh giá)

Pin ORG + Lenovo YOG. 720-13IKB L16L4PB1 48W 15V & YOG. 730-13IWL Yoga

1.050.000 
(24 đánh giá)

Pin ORG + Lenovo IDE. Mix 720 Pro L15L4PC3 40W 7.72V & Ideapad

850.000 
(1 đánh giá)

Pin ORG + Lenovo YOG. C930-13IKB L17M4PH1 58W 7.66V & YOG. 7 Pro-13IKB Yoga

1.300.000 
(9 đánh giá)

Pin ORG + Lenovo TPA. E570 01AV414 82 32W 15.4V & E575 Thinkpad

850.000 
(4 đánh giá)