Quạt Dell N4050 & N5040 3520

200.000 
(28 đánh giá)

Quạt Dell E5430

200.000 
(19 đánh giá)

Quạt HP 15-DB DA 250.255-G6 G7 L20474-001 Quạt bé và Quạt to

300.000 
(29 đánh giá)

Quạt Acer ROG G531GW DFSCK22105182L 12V 1A 4 Pin CPU kèm GPU

800.000 
(4 đánh giá)

Quạt ORG + MSI GF65 PAAD06015FL 0.55A-5VDC GPU

600.000 
(30 đánh giá)

Quạt + Dell G3 3590 04NYWG CPU Card mà hình Rời 1

550.000 
(35 đánh giá)

Quạt + Dell L.5400 0MXH2W

450.000 
(18 đánh giá)

Quạt ORG + MSI GF75 8RC N415 5V 4Pin CPU & GF75 Mỏng 8RD 9SC 9SD 9SE MS-17F3

1.000.000 
(19 đánh giá)

Quạt ORG + MSI GF75 8RC N416 5V 4Pin GPU & GF75 Mỏng 8RD 9SC 9SD 9SE MS-17F3

1.000.000 
(11 đánh giá)

Quạt Lenovo T490S 01AY994 6 dây gồm 1 dây mát

550.000 
(14 đánh giá)

Quạt + Lenovo LEG. Y7000 12V CPU GPU & LEG. R7000 5-15IMH05 15ARH 2020 Legion

1.000.000 
(27 đánh giá)

Quạt Dell ORG E5580- DC28000IYFL 09VK27

350.000 
(1 đánh giá)