Quạt Lenovo T490S 01AY994 6 dây gồm 1 dây mát

550.000 
(3 đánh giá)

Quạt + Lenovo LEG. Y7000 12V CPU GPU & LEG. R7000 5-15IMH05 15ARH 2020 Legion

1.000.000 
(3 đánh giá)

Quạt + Lenovo LEG. Y7000 5V CPU GPU & LEG. R7000 5-15IMH05 15ARH 2020 Legion

1.000.000 
(21 đánh giá)

Quạt Lenovo TPA. P51 CPU kèm GPU & TPA. P50 Thinkpad

1.150.000 
(30 đánh giá)

Quạt + TN Lenovo X1 Cacrbon Gen 6th 01YR204

1.450.000 
(2 đánh giá)

Quạt + Lenovo S540 14IML CPU

500.000 
(27 đánh giá)

Quạt + Lenovo L340-15IRH DC28000E1F0 & L340-17IRH

600.000 
(22 đánh giá)

Quạt + Lenovo S340-15IWL DC28000MZF0 2019 & API XiaoXin 14

450.000 
(30 đánh giá)

Quạt + Lenovo S540 – 15 IWL 81NE/81Q1

450.000 
(2 đánh giá)

Quạt + Lenovo Y540 DFS200105200T GPU & Y545 Y7000P

900.000 
(19 đánh giá)

Quat tan nhiet laptop Lenovo Ideapad 700-15ISK

450.000 
(17 đánh giá)

Quạt + Lenovo E440 04X4159

300.000 
(31 đánh giá)

Quạt > Lenovo E460 BAZC0707R5H

450.000 
(24 đánh giá)

Quạt + Lenovo 330-15ARR DC28000DHF0

250.000 
(13 đánh giá)

Quạt – Lenovo T530 Card màn hình Rời & T530I

350.000 
(5 đánh giá)

Quạt + Lenovo Y530 DFS200105BR0T GPU & Y7000

850.000 
(22 đánh giá)