Sạc ORG Dell 45W 19.5V 2.31 chân Kim nhỏ

400.000 
(10 đánh giá)

Sạc ORG HP 45W 19.5V 2.31 chân Kim nhỏ

400.000 
(1 đánh giá)

Jack nguồn laptop Dell Inspirion chân 4.0 x 3.5 Kim nhỏ 3551

50.000 
(17 đánh giá)

Sạc laptop HP Razer Blade 15 GTX 1060 200W 230W

2.700.000 
(34 đánh giá)

Sạc ORG + Asus Chân 6.0*3.7 Kim 230W 19.5 11.8A & GX501 GX501V GX501VI

950.000 
(7 đánh giá)

Jack nguồn laptop Dell chân kim 4.5×3.0 G3-3579

200.000 
(26 đánh giá)

Jack nguồn laptop Lenovo Yoga 700-14ISK

250.000 
(6 đánh giá)

Sạc laptop HP Razer 45W 65W type C

2.000.000 
(2 đánh giá)

Sạc ORG + Asus Chân vuông USB micro 5.2V 1.35A

200.000 
(20 đánh giá)

Sac Laptop Lenovo Thinkpad Yoga 45W-65W USB C

650.000 
(19 đánh giá)

Sac Laptop LG 15Z 65W 4.0X1.7

550.000 
(5 đánh giá)

Sac Laptop LG 13Z 40W 3.0×1.1

520.000 
(7 đánh giá)

Sạc Laptop LG R400 LG R410 65W 3.0X1.1

550.000 
(13 đánh giá)