Sạc ORG + MSI Chicony Chân 5.5 mỏng 180W 19.5V 9.23A

950.000 
(6 đánh giá)

Sạc ORG > MSI Chicony Chân 5.5 mỏng 135W 19.5V 6.92A

850.000 
(19 đánh giá)

Sạc Laptop MSI 150W 19.5V 7.7A-5.5×2.5 GE62 GE72 6QF GT660 GL62M GF75 MS-17F1

750.000 
(23 đánh giá)

Thay Dây sạc laptop HP Dell Acer Asus Lenovo

100.000 
(12 đánh giá)

Sac laptop USB C 90W 65W 45W

550.000 
(13 đánh giá)

Sac laptop MSI 230W chân 4 lỗ – MSI WT75 GT63 GT80 GT73 GT75

1.800.000 
(14 đánh giá)