Sạc ORG + Surface RT SF2 24W 12V-2A

700.000 
(28 đánh giá)

Sạc ORG + Surface Pro 3 60W 15V-4A USB 5V-2A

700.000 
(22 đánh giá)

Sạc ORG + Surface Pro 3 30W 12V-2.58A USB 5V-2A

650.000 
(25 đánh giá)

Sac Microsoft Surface Pro RT 24W

550.000 
(11 đánh giá)

Sạc ORG + Surface Pro 6 90W-102W 15V-6.33A USB 5V-2A

850.000 
(3 đánh giá)