MX4 Arctic Keo tản nhiệt CPU

150.000 
(2 đánh giá)

Keo tản nhiệt chip CPU laptop dạng miếng dày 1mm

120.000 
(4 đánh giá)

Bi làm chân chipset BGA

250.000 
(8 đánh giá)

Keo tản nhiệt chip CPU laptop Star-DGR102

50.000 
(6 đánh giá)

Keo tản nhiệt chip CPU Laptop CPU HY510

50.000 
(8 đánh giá)

Keo tản nhiệt chip CPU Laptop HY710 HY883

300.000 
(20 đánh giá)

Bi làm chân chipset không chì BGA

450.000 
(35 đánh giá)

Mỡ hàn chipset Amtech RMA 223UV

200.000 
(33 đánh giá)

Mỡ hàn chipset không chì Amtech RMA 223TPF

450.000 
(28 đánh giá)

Khuon lam chan chipset chinh hang

550.000 
(25 đánh giá)