Thanh seal màn hình

50.000 
(35 đánh giá)

Vỏ C + Huawei GLO. KPL-W00 US Nhôm Bạc & VLT-W50 VLT-W60 Glory

1.050.000 
(7 đánh giá)

Thay vỏ laptop Huawei Matebook Pro 13 Matebook 13 2020 Matebook 14 KLV W29

850.000 
(4 đánh giá)