Vỏ D + Dell XPS.13 9380 0X3DF2 Bạc kim loại

1.000.000 
(14 đánh giá)

Vỏ A Dell XPS.13 9380 00D0Y5 Bạc kim loại

1.000.000 
(3 đánh giá)

Vỏ D Dell E5570 00VJ58 Nhựa Đen Chân cao su & PRE.M3510

600.000 
(32 đánh giá)

Vỏ A + Dell E5400 06P6DT Nhựa Đen & E5401 E5402 E5405 E5410

750.000 
(32 đánh giá)

Vỏ C + Dell INS. 5300 US Nhôm Bạc & Inspirion

950.000 
(28 đánh giá)

Vỏ A + Dell INS. 5539 Nhựa Bạc & INS. 15-5000

850.000 
(31 đánh giá)

Thanh seal màn hình

50.000 
(24 đánh giá)

Vỏ A + Dell INS. 7390 0H5N9Y Nhôm Đen 2 in 1 & INS. 7391

1.100.000 
(13 đánh giá)

Vỏ A + Dell VOS. 5501 Nhôm Bạc

1.100.000 
(12 đánh giá)

Vỏ A + Dell INS. 3480 NhựaDDen trám to & INS. 3482

600.000 
(14 đánh giá)

Vỏ A + Dell INS. V3590 Nhựa Đen sần trám

750.000 
(22 đánh giá)

Vỏ A + Dell PRE. 7750 094YHR 5G Nhôm Xám & M7750 7760

2.300.000 
(9 đánh giá)

Vỏ A + Dell VOS. 5590 0W24RP Nhôm Xanh xám

1.100.000 
(26 đánh giá)

Vỏ D + Dell INS. 5590 01V3D3 0KHGWH Nhựa Bạc Chân cao su & INS. 5598

700.000 
(1 đánh giá)

Vỏ A + Dell E3490 0A1404 Nhựa Đen & VOS. 3490

750.000 
(15 đánh giá)

Vỏ B + Dell INS. V3590 Nhựa Đen

700.000 
(30 đánh giá)