Vỏ A Lenovo IDE. 110-15 ACL Cảm ứng Nhựa Đen xước sần & Ideapad

550.000 
(34 đánh giá)

Vỏ D HP PAV. 15-DK L56892-001 Đen nhựa & PAV.15T-DK

750.000 
(27 đánh giá)

Vỏ A + HP 15-DA L49986-001 Nhựa Bạc & 15-DB 15G-DR DX 250-G7

550.000 
(34 đánh giá)

Vỏ D + HP 15S-FQ 370P5TP003 Nhựa Trắng & 15-DY

750.000 
(35 đánh giá)

Thanh seal màn hình

50.000 
(14 đánh giá)

Vỏ C + HP ZBO. 14u Vân tay Nhôm Xám & G4 ZBook

700.000 
(10 đánh giá)

Vỏ A + HP 840-G7 6070B1708001 & 745-G7

1.150.000 
(3 đánh giá)

Thay vỏ laptop HP Probook 450 G5

850.000 
(26 đánh giá)

Vỏ A + HP 15S-DU L52012-001 Nhựa Bạc & 15-DY DW

650.000 
(1 đánh giá)

Vỏ A + HP ENV. 13-AG L54198-001 Nhôm Trắng & 13-AR Envy

1.200.000 
(23 đánh giá)

Vỏ A> HP ENV. 13-AB 6070B1083401 Nhôm Bạc & Envy

750.000 
(24 đánh giá)

Thay vỏ laptop HP X360 14-CD 14M-CD

1.000.000 
(3 đánh giá)

Vỏ A + HP 14 CK L23162-001 14.3″ Nhựa Vàng & 14 CM

750.000 
(29 đánh giá)

Vỏ A + HP 450-G3 EAX6300301A Nhựa Đen tai bạc

550.000 
(30 đánh giá)

Vỏ A + HP 14 CF 6070B1307001 Nhựa Bạc & 14 DF DK

750.000 
(31 đánh giá)

Thay vỏ laptop HP 450-G6 455-G6 440-G6 445-G6 Probook

800.000 
(8 đánh giá)