Vỏ C Lenovo V130-14IKB US Nhựa Ghi

600.000 
(26 đánh giá)

Vỏ C + Lenovo E480-C AP166000320 Vân tay Nhựa Đen

550.000 
(6 đánh giá)

Vỏ O Lenovo TPO. 15-IIL Nhựa Ghi & 15-IWL ThinkBook

550.000 
(27 đánh giá)

Vỏ A Lenovo TPO. 15-IIL 5CB0W45191 Nhôm Ghi & 15-IWL ThinkBook

1.200.000 
(14 đánh giá)

Vỏ C + Lenovo IDE. 5-14IIL05 US Nhôm Bạc & 5- 14ARE05 Ideapad

800.000 
(32 đánh giá)

Vỏ A + Lenovo IDE. 320S-13 IKB Nhôm Vàng đồng & Ideapad

900.000 
(23 đánh giá)

Vỏ A + Lenovo IDE. Air 540S-15API Nhôm Ghi & 540S-15IWL IML Ideapad

850.000 
(22 đánh giá)

Vỏ A + Lenovo IDE. 5-15IIL05 AM1K7000100 Nhôm Ghi đậm & 5-15ARE05 Ideapad

1.000.000 
(5 đánh giá)

Thanh seal màn hình

50.000 
(7 đánh giá)

Vỏ A + Lenovo YOG. C740-14IML AM1FG000310 Nhôm Vàng & Yoga

1.100.000 
(11 đánh giá)

Vỏ A + Lenovo T490S 02HM498 Nhựa Đen

1.150.000 
(31 đánh giá)

Vỏ A + Lenovo E490S AM1A2000300 3 ốc bản lề Nhôm Đen & 495S S3-490

1.500.000 
(23 đánh giá)

Vỏ A + Lenovo TPO. 14S-IWL Nhôm Ghi & Thinkbook

800.000 
(7 đánh giá)

Vỏ A + Lenovo X280 AP16P000400 Nhựa Đen

550.000 
(16 đánh giá)

Vỏ A + Lenovo YOG. 730-13IKB AM279000G00 Nhôm Ghi & Yoga

900.000 
(27 đánh giá)

Vỏ A + Lenovo Yoga 910-13IKB AM122000A20 Nhôm Vàng & YOG. 5Pro Yoga

800.000 
(33 đánh giá)