Vỏ A + MSI Bravo 15 B5DD 30758KA211 Nhựa Đen

1.600.000 
(29 đánh giá)

Vỏ B + MSI GE66 Raider 307542B211 Nhựa dán Đen & LEO. GP66 Leopard

1.350.000 
(32 đánh giá)

Vỏ A + MSI GF65 10UE 3076W1A212 Nhôm Đen Vân xước bóng & 10SDR SER

850.000 
(7 đánh giá)

Vỏ A + MSI GP76 LEO. 10UE 604VN Nhôm Đen & Leopard

2.250.000 
(18 đánh giá)

Vỏ A + MSI GF76 11U Katana 3077L1A311 Nhôm Trắng

2.250.000 
(24 đánh giá)

Vỏ A + MSI GS66 Stealth 10SE 3076V1A212 Nhôm Đen

1.500.000 
(3 đánh giá)

Vỏ A + MSI Stealth 15M A11SDK Nhôm Trắng

1.450.000 
(20 đánh giá)

Thanh seal màn hình

50.000 
(16 đánh giá)

Vỏ A + MSI PRE. 14 A10RAS 3074C1A412 Nhôm Hồng & Prestige

1.650.000 
(19 đánh giá)

Vỏ A + MSI GF75 MS17F5 3077F3A223 Nhôm Đen vân xước

2.000.000 
(25 đánh giá)

Vỏ A + MSI GL73 8SD 3077C4A241 Nhựa Đen

1.200.000 
(10 đánh giá)

Vỏ A + MSI P75 Creator 9SF 3077G1A511 Bạc Ghi & GS75

1.300.000 
(31 đánh giá)

Thay vỏ laptop MSI P65 8RD 8RF 9SE MS-16Q5

750.000 
(3 đánh giá)

Thay vỏ laptop MSI GE63VR GE63 7RD Raider MS-16P1 MS-16P2

850.000 
(32 đánh giá)